COMBO CẢ NĂM

03:27 21/07/2023

Đăng Ký 4G Viettel là dịch vụ đăng ký gói cước để truy cập Internet tốc độ cao cho điện thoại di động khi không có kết nối Wifi. Khi đăng ký thành công Gói cước 4G Viettel quý khách có thể truy cập mạng Internet trên điện thoại mọi lúc - mọi nơi.

Viettel Data 5g là website giúp quý khách hàng đăng ký các gói cước 4G, 5G của Viettel online một cách đơn giản, thuận tiện đảm bảo bất kỳ quý khách nào cũng có thể tự đăng ký thành công được.

Đăng ký gói cước 4G Viettel

Dưới đây Viettel Data 5g xin kính gửi tới các bạn danh sách những Gói Cước Combo 4G Viettel trọn gói theo năm thông dụng được đăng ký nhiều nhất hiện nay:

DANH SÁCH GÓI CƯỚC VIETTEL ĐA CHU KỲ. TRỌN GÓI 1 NĂM KHÔNG CẦN NẠP TIỀN. Nhận đến 8GB/Ngày

Gói HOT 3V200B 🔍 👈

Giá: 600,000 đ / 3 THÁNG
wifi2  720 GB - 8 GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 phút/tháng
Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói HOT 6V200B 🔍 👈

Giá: 1,200,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  1440 GB - 8 GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 phút/tháng
Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói HOT 12V200B 🔍 👈

Giá: 2,400,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  2880 GB - 8 GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 phút/tháng
Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 6V160B 🔍 👈

Giá: 960,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  720GB - 4 GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 Phút/Tháng
Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 12V160B 🔍 👈

Giá: 1,920,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  1440GB - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 Phút/Tháng
Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 6V180B 🔍 👈

Giá: 1,080,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  1080GB- 6 GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 Phút/Tháng
Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 12V180B 🔍 👈

Giá: 2,160,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  2.160GB - 6GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 Phút/Tháng
Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 6MXH120

Giá: 720,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 10 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 30 Phút/Tháng
Free Data: Tiktok, Facebook, Youtube, Messenger...

Gói 12MXH120

Giá: 1,440,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 10 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 30 Phút/Tháng
Free Data: Tiktok, Facebook, Youtube, Messenger...

Gói 6MXH150

Giá: 900,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  45GB/Tháng - 1,5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 10 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 50 Phút/Tháng
Free Data: Tiktok, Facebook, Youtube, Messenger...

Gói 12MXH150

Giá: 1,800,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  45GB/Tháng - 1,5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 10 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 50 Phút/Tháng
Free Data: Tiktok, Facebook, Youtube, Messenger...

Gói 3V120B 🔍 👈

Giá: 360,000 đ / 3 THÁNG
wifi2  45GB/Tháng - 1,5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 50 phút

Gói 6V120B 🔍 👈

Giá: 720,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  45GB/Tháng - 1,5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 50 phút

Gói 12V120B 🔍 👈

Giá: 1,440,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  45GB/Tháng - 1,5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 50 phút

Gói 3V90C 🔍 👈

Giá: 270,000 đ / 180 NGÀY
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 20 phút/tháng
Miễn phí Data truy cập TikTok

Gói 6V90C 🔍 👈

Giá: 540,000 đ / TRỌN GÓI 6 THÁNG
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 20 phút/tháng
Miễn phí Data truy cập TikTok

Gói 12V90C 🔍 👈

Giá: 1,080,000 đ / TRỌN GÓI 12 THÁNG
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 20 phút/tháng
Miễn phí Data truy cập TikTok

Gói 3V90B 🔍 👈

Giá: 270,000 đ / 3 THÁNG
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 10 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 30 Phút/Tháng

Gói 12V90B 🔍 👈

Giá: 1,080,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 10 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 30 Phút/Tháng

Gói 6V90B 🔍 👈

Giá: 540,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 10 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 30 Phút/Tháng

Gói 6V150B 🔍 👈

Giá: 900,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  60GB/THÁNG - 2GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 80 phút

Gói 12V150B 🔍 👈

Giá: 1,800,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  60GB/THÁNG - 2GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 80 phút

Gói 3V150B 🔍 👈

Giá: 450,000 đ / 3 THÁNG
wifi2  60GB/Tháng - 2GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 80 phút

Gói 360N 🔍 👈

Giá: 3,600,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 150 Phút/Tháng
Miễn phí nhắn tin - Miễn phí Data TV360

Gói 180N 🔍 👈

Giá: 1,800,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 150 Phút/Tháng
Miễn phí nhắn tin - Miễn phí Data TV360

Gói 90N 🔍 👈

Giá: 900,000 đ / 3 THÁNG
wifi2  5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí 100% 
in call 435414 Ngoại mạng: 150 phút/Tháng
Miễn phí nhắn tin - Miễn phí Data TV360

Gói 3V200C 🔍 👈

Giá: 600,000 đ / 90 NGÀY
wifi2  120GB/THÁNG - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 phút/tháng
Miễn phí 25GB LifeBox + Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 6V200C 🔍 👈

Giá: 1,200,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  120GB/THÁNG - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 phút/tháng
Miễn phí 25GB LifeBox + Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 12V200C 🔍 👈

Giá: 2,400,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  120GB/THÁNG - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí 20 Phút/Cuộc gọi 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 phút/tháng
Miễn phí 25GB LifeBox + Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 12V120N 🔍 👈

Giá: 1,440,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  120GB/THÁNG - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: 50 phút/Tháng
Áp dụng với Thuê bao đã đăng ký thành công