Gói Viettel Hot

Gói UMAX50N 👈

Giá: 50,000 đ / 30 ngày
wifi2  5GB/tháng tốc độ 5G (hết 5GB truy cập tốc độ 3 Mbps)
Thời gian sử dụng: 30 ngày
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách của Viettel

Gói ST70K 👈

Giá: 70,000 đ / 30 ngày
wifi2  15GB tốc độ 5G, hết lưu lượng ngừng truy cập
Thời gian sử dụng: 30 ngày
Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

Gói V120C 👈

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  60GB (2GB/NGÀY)
call2 Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút) 
in call 435414 Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
Thời gian sử dụng: 30 NGÀY
Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

Gói V120N 👈

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  4GB/NGÀY
call2 Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng 
in call 435414 Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
Thời gian sử dụng: 30 NGÀY
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt mới từ 01-07-2021

Gói V120 👈

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  60GB/THÁNG (2GB/NGÀY)
call2 Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng 
in call 435414 Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
Thời gian sử dụng: 30 NGÀY
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách của Viettel

Gói V150N

Giá: 150,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  180GB/tháng - 6GB mỗi ngày
call2 Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng 
in call 435414 100 phút gọi ngoại mạng miễn phí mỗi tháng
Thời gian sử dụng: 30 NGÀY
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt mới từ 10-06-2022

Gói 3V150N

Giá: 450,000 đ / 3 THÁNG
wifi2  180GB/tháng - 6GB mỗi ngày
call2 Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng 
in call 435414 100 phút gọi ngoại mạng miễn phí mỗi tháng
Thời gian sử dụng: 3 THÁNG
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt mới từ 10-06-2022

Gói 6V150N

Giá: 900,000 đ / 6 THÁNG
wifi2  180GB/tháng - 6GB mỗi ngày
call2 Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng 
in call 435414 100 phút gọi ngoại mạng miễn phí mỗi tháng
Thời gian sử dụng: 6 THÁNG
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt mới từ 10-06-2022

Gói 12V150N

Giá: 1,800,000 đ / 12 THÁNG
wifi2  180GB/tháng - 6GB mỗi ngày
call2 Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng 
in call 435414 100 phút gọi ngoại mạng miễn phí mỗi tháng
Thời gian sử dụng: 12 THÁNG
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt mới từ 10-06-2022

Gói ST50N

Giá: 50,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  45GB/Tháng tương ứng 1,5GB/Ngày
Thời gian sử dụng: 30 NGÀY
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt mới từ 10-06-2022