Gói cước gọi nội mạng Viettel

08:44 08/02/2023

Đăng ký gói cước gọi nội mạng Viettel năm 2022 siêu ưu đãi đến 1000 phút gọi chỉ từ 30.000 đồng. Các gói cước này chỉ dành cho thuê bao thuộc danh sách khuyến mãi của nhà mạng Viettel. Do đó, nếu bạn không đăng ký được gói cước này bạn có thể tham khảo thêm các gói cước 4g Viettel khác tại: https://viettel.vn/

Đăng nhập https://viettel.vn để nhận những ưu đãi dành riêng cho thuê bao của bạn

Gói MP120X 🔍 👈

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

Gói MP90X 👈

Giá: 90,000 đ / 30 NGÀY
call2 Nội mạng: Free 1000 phút 

Gói MP70X 👈

Giá: 70,000 đ / 30 NGÀY
call2 Nội mạng: Free 1000 phút 

Gói DK50 👈

Giá: 50,000 đ / 30 NGÀY
call2 Nội mạng: Free 500 phút 

Gói MP50X 👈

Giá: 50,000 đ / 30 NGÀY
call2 Nội mạng: 500 phút 

Ngoài ra, nếu nhu cầu bạn cần dùng thêm data nhiều hoặc gọi ra ngoại mạng nhiều, bạn nên đang ký các gói combo siêu khuyến mại của viettel năm 2022. Với các gói cước combo này bạn dùng được cả data 4g, gọi nội mạng và ngoại mạng mà không cần đăng ký nhiều gói cước cùng lúc.

Gói V120N 🔍👈

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  120GB/THÁNG - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 50 phút
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt từ 01-07-2021

Gói V120 🔍 👈

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  60GB/THÁNG - 2GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: FREE 50 phút
Áp dụng với thuê bao thuộc danh sách

Gói V120C 🔍 👈

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  60GB/THÁNG - 2GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 50 phút
Miễn phí truy cập TikTok

Gói V150N 🔍👈

Giá: 150,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  180GB/Tháng - 6GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: 100 phút/tháng
Áp dụng cho thuê bao Kích hoạt từ 01-06-2022

Gói V120Z

Giá: 90,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  120GB/Tháng - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: FREE 50 phút

Gói V150Z

Giá: 120,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  180GB/Tháng - 6GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 100 phút/Tháng
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

Gói V200C 👈

Giá: 200,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  120 GB/THÁNG - 4GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 100 phút
Miễn phí 25GB LifeBox + Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói V150C 👈

Giá: 150,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  90GB/Tháng - 3GB/NGÀY
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 50 phút
Miễn phí 25GB LifeBox + Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 30N

Giá: 300,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  150GB/Tháng - 5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: FREE 150 phút
Miễn phí nhắn tin. Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói V90C 👈

Giá: 90,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  30GB/Tháng - 1GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: Free 20 phút
Miễn phí truy cập TikTok

Gói 7N

Giá: 70,000 đ / 7 NGÀY
wifi2  5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: FREE 35 phút
Miễn phí nhắn tin. Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói V70C 👈

Giá: 70,000 đ / 30 NGÀY
wifi2  15GB/Tháng - 500MB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 10 phút 

Gói 3N

Giá: 30,000 đ / 3 NGÀY
wifi2  5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: FREE 15 phút
Miễn phí nhắn tin. Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói 1N

Giá: 10,000 đ / 1 NGÀY
wifi2  5GB/Ngày
call2 Nội mạng: Miễn phí cuộc gọi < 20 phút 
in call 435414 Ngoại mạng: FREE 5 phút
Miễn phí nhắn tin. Miễn phí xem truyền hình TV360